அய்யா துணை

ஏகபரம் பொருள் அய்யா வைகுண்டர் நிச்சயித்தப்படி இன்று  (24/11/2017) கார்த்திகை 8,185ஆம் வைகுண்டர் வருடம்,  வெள்ளிக்கிழமை  மூக்குப்பிரி, அய்யா வைகுண்டர் திருநிழல் தாங்கலில் வருடாந்திர திருநாள் சிறப்பாக நடைபெற்றது. 

அய்யா வைகுண்டர் திருநிழல்தாங்கல் – மூக்குப்பிரி -பகுதி 1 (24/11/2017

அய்யா வைகுண்டர் திருநிழல்தாங்கல் – மூக்குப்பிரி -பகுதி 2 (24/11/2017)

அய்யா உண்டு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *