அய்யா சரணம் உறுதிமொழி  எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 21 ஆம் தேதி  இன்னும் 6 நாட்களே இருக்கிறது கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி வர  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா …

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி  எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 20 ஆம் தேதி  இன்னும் 7 நாட்களே இருக்கிறது கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி வர  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா …

அய்யா சரணம் கொண்டாட தயாராகுவோம் இன்று கார்த்திகை 19 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட "ஆண்டவரே யிப்பதியம் தருவீரானால்…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 18 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட "பல்லக்கேறி தெருவீதிப் பகலதேரு…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 17 ஆம் தேதி அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட நாரணம் வைகுண்டமாகி நாட்டினில்…

இராஜ நீதம் வாடி வந்த பச்சினுட்க்கு வாளால் அவனுடம்பை தேடி வந்த வேடனுக்கு துடையரிந்துயீந்தவன்காண்                            …

அய்யாவே  சரணம் மனுவாய் பிறக்க மனுவுடம்பு கொண்டதனால் தனுவானதை அடக்கி தானே புலம்பலுற்றார் --அகிலம்       2ம் நாள் அகிலத்திரட்டு திருஏடு வாசிப்பில்... ☘திரேதாயுகம் ☘இராவணன் வரம் வேண்டல் ☘தேவர் அபய ஒலி…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 16 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட "ஒன்றுக்கு மலைய வேண்டாம்…

அய்யா துணை அய்யா நிச்சையித்தபடி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தம்மத்துக்கோணம் வளர்நகர் அய்யாபதியில் அகிலதிரட்டு அம்மானை தினவிழா மற்றும் அ.உ.அ.சே.அமைப்பின் முதல் ஒலி நாடா வெளியீட்டு விழா  நாள்:  வைகுண்டர் வருடம்: 185 ஹேவிளம்பி வருடம்:…

அய்யாவே நீயே என்றும் துணை. பசு கொலையின் பாவத்தை சொல்லி அதனை காக்க வலியுறுத்தும் அகிலத்திரட்டு அம்மானை: 1. ஆதி சான்றோர்கள் 7 பேர்க்கும் அய்யா நாராயணர்  பசுவின் பாலையே ஊட்டியே வளர்த்துள்ளார். 2.…