சம்பூரணன் அவதார சடலத்தை சுமந்தாரா?

அய்யாதுணை நாராயணரின் பொன்கூட்டு சடலம் சம்பூரணனுக்கு சுமக்க கொடுக்கப்பட்டது என்பது ஒரு சாரர் கருத்து… நானும் அகிலத்திரட்டில் சம்பூரணன் வரலாற்றை மீண்டும் மீண்டும் படித்து பார்த்தேன்.. ஆனால்

Read more

மணவைப்பதியில் வைகாசி திருநாள் தொடக்கம் – 26/05/2017

வைகாசி திருவிழா சுவாமிதோப்பு அய்யா வைகுண்டசுவாமி தலைமைப்பதியில் வைகாசி மாத திருவிழா மே மாதம் 26 -ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது. வைகாசி திருவிழா ஒவ்வொரு வருடமும்

Read more

உலக நடப்புகள் 1-பகவான் வைகுண்டர்

சிவன், விஷ்ணு, பிரம்மா என்னும் மும்மூர்த்திகளும் கலியுகத்தில் ஒரே மூர்த்தியாக அய்யா வைகுண்டர் என்னும் திருநாமத்துடன் திருச்செந்தூர் திருபாற்கடலில் கொல்லம் ஆண்டு 1008 மாசி 20ல் அவதரித்தனர்.

Read more

கலியுகம்

இந்த கலியுகத்தில் அநியாயம், அக்கிரமம், ஏமாற்றுதல், கொலை, கள்ளம், கவடு, பொய், புரட்டு, வாது, சூது, பிறர்மோகம், பேராசை போன்ற தீயவை மக்களிடையே பெருகி காணப்படுகின்றது. இதை

Read more

உலக நடப்புகள் 2-பகவான் வைகுண்டர்

அய்யாவே துணையாக உண்டு. உலகில் தோன்றிய சில ஞானிகள் உலக நடப்பை பற்றி தீர்க்க தரிசனங்கள் சொல்லி உள்ளனர். அவைகள் சுனாமி, நிலநடுக்கம், அழிவுகள் போன்ற பெரிய

Read more

அய்யா வழி இந்து மதமா?

அய்யாவே என்றும் துணையாக உண்டு. இந்து என்ற வார்த்தை நமது வேதங்கள், ஆகமங்கள், புராணங்கள், பகவத்கீதை, சைவ சித்தாந்தம், அகிலத்திரட்டு அம்மானை போன்ற எந்த இந்து மத

Read more

பத்தாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம்

?அய்யா துணை? ⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ *?சுவாமிதோப்பு தலைமைப்பதி?* ⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ *?தைத்திருவிழா?* ?????????? பத்தாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம் ?????????? *♻இந்திர வாகனம்♻* ➖➖➖➖▪▪➖➖➖➖ *☘உத்தாரம் பெற்றமனு

Read more

ஒன்பதாம்திருநாள்சேவை மகத்துவம்

*☸?அய்யா துணை?✡* ⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ *?சுவாமிதோப்பு* *தலைமைப்பதி?* ⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ *?தைத்திருவிழா?* ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ ஒன்பதாம்திருநாள்சேவை மகத்துவம் ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ *?அனுமன் வாகனம்?* ➖➖➖➖▪▪➖➖➖➖ *☘ அன்புதான்

Read more

எட்டாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம்

?அய்யா துணை? *?சுவாமிதோப்பு தலைமைப்பதி?தைத்திருவிழா ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ எட்டாம் திருநாள் சேவை மகத்துவம் ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ☘ *?குதிரை வாகனம்?* *☘மட்டான நடனவொலி மாட்சி கண்டோம்* *மாவேறி வீதிவரும்

Read more