ஏன் சமாதியை வணங்கி வழிப்பாடுவதை  பகவான் அய்யா வைகுண்டர் தடுக்கிறார்?

அய்யா துணை அய்யாவே சரணம். குருபுஜை என்பது இறந்தவர்களை அவர்களின் நினைவாக அவர்களின் கல்லறையிலோ அல்லது புகைப்படத்தை வைத்தோ வணங்குவது ஆகும். இவ்வாறு வழிப்படுபவர்களை அய்யா தமக்கு

Read more

அய்யா வழி இந்து மதமா?

அய்யாவே என்றும் துணையாக உண்டு. இந்து என்ற வார்த்தை நமது வேதங்கள், ஆகமங்கள், புராணங்கள், பகவத்கீதை, சைவ சித்தாந்தம், அகிலத்திரட்டு அம்மானை போன்ற எந்த இந்து மத

Read more