மகாவிஷ்ணு ஏழு லோகத்தருக்கும் கொடுத்த வாக்குறுதிகள்

அய்யா துணை 1. தேவர்களுக்கு : “மக்களே நீங்கள் வையகத்திலே பிறந்தால் வக்கலிய னேதுவினால் மாயமுங்களைச்சூழ்ந்து என்பேரும் ஈசர் ஏற்ற உமையாள் பேரும் தன்பேருஞ் சொல்லாதே என்று

Read more

ஆதிமூல பரம்பொருள் அய்யா வைகுண்டர் அவதரித்தார்

அய்யா துணை வைகுண்டர்   அவதரித்தார் “……கன்னிகள் மதலையான கற்பக குலங்கள் தன்னில் மன்னிய மனுபோல் மாயன் மன்னுகத்துதித்தார் தானே……” -அகிலத்திரட்டம்மானை ♦ கலியுகத்தில் நாம் வழிபடவேண்டியது  அய்யா

Read more

சம்பூரணன் அவதார சடலத்தை சுமந்தாரா?

அய்யாதுணை நாராயணரின் பொன்கூட்டு சடலம் சம்பூரணனுக்கு சுமக்க கொடுக்கப்பட்டது என்பது ஒரு சாரர் கருத்து… நானும் அகிலத்திரட்டில் சம்பூரணன் வரலாற்றை மீண்டும் மீண்டும் படித்து பார்த்தேன்.. ஆனால்

Read more

கலியுகம்

இந்த கலியுகத்தில் அநியாயம், அக்கிரமம், ஏமாற்றுதல், கொலை, கள்ளம், கவடு, பொய், புரட்டு, வாது, சூது, பிறர்மோகம், பேராசை போன்ற தீயவை மக்களிடையே பெருகி காணப்படுகின்றது. இதை

Read more