அய்யாவே என்றும் துணையாக உண்டு. இந்து என்ற வார்த்தை நமது வேதங்கள், ஆகமங்கள், புராணங்கள், பகவத்கீதை, சைவ சித்தாந்தம், அகிலத்திரட்டு அம்மானை போன்ற எந்த இந்து மத புனித நூல்களிலும் சொல்லப்படாத போதும், வழக்கத்தில்…

சமத்துவமே அய்யாவழி அன்புகொடி சொந்தங்களே அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருள் சொன்னபடி சமத்துவமாகவே செயல் படுவோம் இது நிரந்தரமற்ற வாழ்க்கை என்பதை ஒருபோதும் மறந்து விட கூடாது அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருளே நமக்கு குரு. நாம் அனைவரும்…