அய்யா துணை இந்த கலியுகத்தில் அநியாயம், அக்கிரமம், ஏமாற்றுதல், கொலை, கள்ளம், கவடு, பொய், புரட்டு, வாது, சூது, பிறர்மோகம், பேராசை போன்ற தீயவை மக்களிடையே பெருகி காணப்படுகின்றது. இதை பகவான் வைகுண்டர் நமக்கு…

அய்யா சரணம் செயல் படுவோம் தர்மயுகவாழ்வு பெறுவோம்இன்று கார்த்திகை 22 ஆம் தேதி  இன்னும் 5 நாட்களே இருக்கிறது கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி வர  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் அகிலதிரட்டு  அம்மானை…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி  எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 21 ஆம் தேதி  இன்னும் 6 நாட்களே இருக்கிறது கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி வர  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா …

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி  எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 20 ஆம் தேதி  இன்னும் 7 நாட்களே இருக்கிறது கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி வர  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா …

அய்யா சரணம் கொண்டாட தயாராகுவோம் இன்று கார்த்திகை 19 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட "ஆண்டவரே யிப்பதியம் தருவீரானால்…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 18 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட "பல்லக்கேறி தெருவீதிப் பகலதேரு…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 17 ஆம் தேதி அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட நாரணம் வைகுண்டமாகி நாட்டினில்…

இராஜ நீதம் வாடி வந்த பச்சினுட்க்கு வாளால் அவனுடம்பை தேடி வந்த வேடனுக்கு துடையரிந்துயீந்தவன்காண்                            …

அய்யாவே  சரணம் மனுவாய் பிறக்க மனுவுடம்பு கொண்டதனால் தனுவானதை அடக்கி தானே புலம்பலுற்றார் --அகிலம்       2ம் நாள் அகிலத்திரட்டு திருஏடு வாசிப்பில்... ☘திரேதாயுகம் ☘இராவணன் வரம் வேண்டல் ☘தேவர் அபய ஒலி…