அய்யா சரணம் இன்று கார்த்திகை 1 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட  *"வாசிக்க கேட்டு மகிழ்ந்திருந்த  அன்பருக்கு பூசித்து…

அய்யா சரணம் அய்யாமார்களே நாளை கார்த்திகை மாதம் ஆரம்பிக்கிறது கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நமது அகிலதிரட்டு அம்மானை தினவிழா என்பதை நாம் எல்லோரும் அறிவோம் இருப்பினும் உலக மக்கள் எல்லோரையும் அறிய…

சுவாமிதோப்பில் விமான நிலையம் வரவேற்க்கதக்க செய்தி உலக மக்களுக்கெல்லாம அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருளின் அவதார பூமிக்கு எளிதில் வந்த சேர அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருளின் கருணையால் விமான நிலையம் அமைய இருக்கிறது என்பதை உணர முடிகிறது. வைகுண்ட…

அய்யாவே என்றும் துணையாக உண்டு. இந்து என்ற வார்த்தை நமது வேதங்கள், ஆகமங்கள், புராணங்கள், பகவத்கீதை, சைவ சித்தாந்தம், அகிலத்திரட்டு அம்மானை போன்ற எந்த இந்து மத புனித நூல்களிலும் சொல்லப்படாத போதும், வழக்கத்தில்…

இந்த கலியுகத்தில் அநியாயம், அக்கிரமம், ஏமாற்றுதல், கொலை, கள்ளம், கவடு, பொய், புரட்டு, வாது, சூது, பிறர்மோகம், பேராசை போன்ற தீயவை மக்களிடையே பெருகி காணப்படுகின்றது. இதை பகவான் வைகுண்டர் நமக்கு தந்த அகிலத்திரட்டு…

🙏அய்யாதுணை🙏 நினைவு நல்லது வேண்டும் அதற்கு நிமலன் துணை யதுவேண்டும் மனதில் தூய்மை வேண்டும் அதற்கு தூயவன் துணை யதுவேண்டும் வாழ்வு செழிக்க வேண்டும் அதற்கு வல்லவன் துணை யதுவேண்டும் மனதில் மகிழ்ச்சி வேண்டும்…

சமத்துவமே அய்யாவழி அன்புகொடி சொந்தங்களே அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருள் சொன்னபடி சமத்துவமாகவே செயல் படுவோம் இது நிரந்தரமற்ற வாழ்க்கை என்பதை ஒருபோதும் மறந்து விட கூடாது அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருளே நமக்கு குரு. நாம் அனைவரும்…

தானநிறைவு வாசகம் கொத்துச் சரப்பளிக்காரன் வர்த்தக நாராயணன் தெச்சணத்தில் வந்திருந்து பிச்சைகொடுத்த பக்தன் சித்தூவர் குடும்பத்தை வைத்தரசாளுவது எங்கள் அய்யா சிவசிவ சிவசிவ அரகர அரகரா. பிரமனை அடுத்ததுக்காக புவண்டன்மாவர் காவிக்கொள்ள பூச்சலங்கை கொடுப்பதும்…

வாழப்படிப்பு சாஸ்திரததிலுள்ள கன்னிமக்கள் நம்முடைய சான்றோர்கள் நன்றாய் தழைத்து வாழ பத்திரத்தாள் பெற்ற மக்கள் நம்முடைய பைந்தொடிமார் கன்னிமக்கள் கோத்திரத்தோடே நன்றாய்தழைத்து வாழ விழிமடவார் படைத்தலைவர் நம்முடைய வெற்றிச் சான்றோர் நன்றாய் தழைத்து வாழ கடலதிலே தவசிருந்தேன்…

உச்சிப்படிப்பு சிவசிவா அரிகுரு சிவசிவா. சிவசிவா ஆதிகுரு சிவசிவா. மூலகுரு சிவசிவா சிவசிவா சிவமண்டலம். அல்லா இல்லா இறைசூல் மகிலல்லா சிவசிவா மண்டலம். அரி நாராயணகுரு சிவசிவா சிவமண்டலம். நாதன் குருநாதன் சிவசிவா சிவமண்டலம்.…