அய்யா துணை அய்யா நிச்சையித்தபடி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தம்மத்துக்கோணம் வளர்நகர் அய்யாபதியில் அகிலதிரட்டு அம்மானை தினவிழா மற்றும் அ.உ.அ.சே.அமைப்பின் முதல் ஒலி நாடா வெளியீட்டு விழா  நாள்:  வைகுண்டர் வருடம்: 185 ஹேவிளம்பி வருடம்:…

அய்யா சரணம் அய்யா வைகுண்டர் நிச்சையித்தபடி வைகுண்டர் வருடம் 185, மார்கழி மாதம் 12 ஆம் தியதி புதன்கிழமை (ஹேவிளம்பி வருடம்: 1193,27/12/2017) நமது அகில உலக அய்யாவழி சேவை அமைப்பின் "அய்யா கீதம்" (அருள் இசை கலைகுழு) என்னும்  இன்னிசை…