அய்யா சரணம் அய்யா நிச்சையித்தபடி "அச்சுதேர் ஒடியும் முன்னே ஆண்டி வேலை செய்திடுங்கோ" - என்னும் அய்யா வைகுண்டரின் வாக்குப்படி நம்மால் முடிந்ததை செய்து கர்மகலியில் இருந்து விடுபடுவோம் . அய்யா நிச்சையித்தபடி நம்…

அய்யா சரணம் அய்யா நிச்சையித்தபடி "அச்சுதேர் ஒடியும் முன்னே ஆண்டி வேலை செய்திடுங்கோ" - என்னும் அய்யா வைகுண்டரின் வாக்குப்படி நம்மால் முடிந்ததை செய்து கர்மகலியில் இருந்து விடுபடுவோம் . அய்யா நிச்சையித்தபடி நம்…

அய்யா சரணம் அய்யா நிச்சையித்தபடி "அச்சுதேர் ஒடியும் முன்னே ஆண்டி வேலை செய்திடுங்கோ" - என்னும் அய்யா வைகுண்டரின் வாக்குப்படி நம்மால் முடிந்ததை செய்து கர்மகலியில் இருந்து விடுபடுவோம் . அய்யா நிச்சையித்தபடி நம்…

அய்யா துணை அய்யா நிச்சையித்தபடி நமது அகிலஉலக அய்யாவழி சேவை அமைப்பு மேற்கொள்ள இருக்கும் ஆன்மீக தொண்டு நிகழ்ச்சிகள்: 1. 4/2/2018 அன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மாங்கன்றுவிளை அய்யாபதியில் அய்யா வைகுண்டர் சத்சங்க பட்டிமன்றம்…

அய்யா சரணம் அய்யா உண்டு. அய்யா நாங்கள் உன் வழி நடக்கவே நல்ல அகிலம் தந்தாய். அன்று திருவிதாங்கூர் மன்னன் உம்மை மகாவிஷ்ணுவாக ஏற்க்க மறுத்து, புத்தியற்று மனிதன் என்றான், ஆனால் மன்னன் அவையில்…

அய்யா துணை அஉஅசேஅ 3ஆம் ஆண்டு திருஏடுவாசிப்பு திருவிழா - வாடஸ்ஆப் தளம் அய்யா நிச்சையித்தபடி இன்று (01/12/2017) முதல் அகில உலக அய்யாவழி சேவை அமைப்பில் 17 நாள் திருஏடுவாசிப்பு விழா தொடங்குகிறது.…

அய்யா சரணம் *"வாசிக்க கேட்டு மகிழ்ந்திருந்த  அன்பருக்கு பூசித்து நின்ற பூரணங்கள் கிட்டும்மடா"*- அய்யா வைகுண்டர் ஆதிமூல பரம்பொருள் அய்யா வைகுண்டர் நிச்சயித்தபடி  இன்று கார்த்திகை 8 ஆம் தேதி  ஆதலவிளை, அய்யா வைகுண்டர்…

அய்யா துணை ஏகபரம் பொருள் அய்யா வைகுண்டர் நிச்சயித்தப்படி இன்று  (24/11/2017) கார்த்திகை 8,185ஆம் வைகுண்டர் வருடம்,  வெள்ளிக்கிழமை  மூக்குப்பிரி, அய்யா வைகுண்டர் திருநிழல் தாங்கலில் வருடாந்திர திருநாள் சிறப்பாக நடைபெற்றது.  அய்யா வைகுண்டர் திருநிழல்தாங்கல் -…