அய்யா சரணம்

உறுதிமொழி எடுப்போம்

இன்று கார்த்திகை 15 ஆம் தேதி 

அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி 

அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட

“இந்த மொழியை தூஷணித்த யிடும்பர் படும்பாடதைக் கேளு
 கந்தவுலகுக் கலிபிடித்து கண்ணுமுருகிக் கால்வுளன்று
 குந்தக்குடலும் பிரம்பூர கொப்பிள் சிலந்தி வுண்டாகி
எந்தயிடமும் அலைந்தழிவார் யென்னாணையிது தப்பாதே”
                                            —- அகிலதிரட்டு  அம்மானை 
               
  அகிலதிரட்டு அம்மானை தினவிழாவை எல்லா பதிகளிலும் கொண்டாட  அனைவரும்  ஒருமித்து முயற்சி மேற்கொள்வோம் 

அய்யாவே நீர் வகுத்த படி பதிகளில் நாங்கள் செல்லும் போது பயபக்தியுடன்  அமைதியாகவும் ஆண்கள் மேலாடை கழற்றி தலையில்  அழகாக தலைப்பாகை அணிந்து சமத்துவமாக செல்வோம்,  பதிகளில் யார் வந்தாலும் இந்த சமத்துவ முறையை கடைபிடித்து வரும்படி அன்பாக சொல்லி செயல் படுத்துவோம், அய்யாவே நாகரீகம் என்ற போர்வையில் நாங்கள் நிலை தடுமாற மாட்டோம், பணம் படைத்தவர்கள் பதவி படைத்தவர்கள் என்ற போர்வையிலும் நாங்கள் நிலை தடுமாற விட மாட்டோம், அய்யாவே நீர் காட்டின வழியில் சற்றும் பிசக மாட்டோம் என உறுதி மொழிஎடுப்போம்*

அகிலதிரட்டை உலகறிய செய்வோம்

ஒழுங்குபடுத்துதல் குழு IASF 

வைகுண்டா சரணம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *