அய்யா சரணம்

உறுதிமொழி எடுப்போம்

இன்று கார்த்திகை 16 ஆம் தேதி 

அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி 

அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட

“ஒன்றுக்கு மலைய வேண்டாம் வுகபரநாதனாணை
என்றைக்கு மலையின் மீதில் ஏற்றினத் தீபம் போலே
கன்றுக்குப் பாலுபோலும் கண்ணுக்குப் புருவம் போலும்
என்றைக்கு மக்காவுங்கள் யிடமிருந்தரசு ஆள்வேன்”
 —- அகிலதிரட்டு  அம்மானை 

அகிலதிரட்டு அம்மானை தினவிழாவை எல்லா பதிகளிலும் கொண்டாட  அனைவரும்  ஒருமித்து முயற்சி மேற்கொள்வோம்

அய்யாவே நாங்கள் உமது பிள்ளைகளாகவே செயல் படுவோம், மாறாக கைகளை உயர்த்தி ஆசீர்வாதம் வழங்குவது போல் காண்பிப்பது, காலில் விழுந்தால் கண்டும் காணாமல் செயல் படுவது, கழுத்தில் மாலைகளை போட்டு ஆனந்தம் காண்பது, காவிவுடையில் கூட பல வித்தைகளை காட்டி அங்கும் இங்குமாக அணிந்து பிரதான படுத்தி காட்டுவது போன்ற தவறான செயல்களை ஒருபோதும் செய்யாமல் அய்யாவே நீர் காட்டின வழியில் சற்றும் பிசக மாட்டோம் என உறுதி மொழி எடுப்போம்

அகிலதிரட்டை உலகறிய செய்வோம்.

ஒழுங்குபடுத்துதல் குழு IASF

வைகுண்டா சரணம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *