அய்யா சரணம்

உறுதிமொழி எடுப்போம்

இன்று கார்த்திகை 17 ஆம் தேதி

அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி 

அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட

நாரணம் வைகுண்டமாகி நாட்டினில் வந்த  அன்றே
காரணம்  எல்லாம்  ஆச்சு கலியுகம் அழிந்து போச்சு
பூரண வேத நூலும் பூராணமுன் ஆகமங்கள்
சாரமும் கெட்டு போச்சு சதாசிவம் வைகுண்ட மாச்சே
                                                   —- அகிலதிரட்டு  அம்மானை 
               
அகிலதிரட்டு அம்மானை தினவிழாவை எல்லா பதிகளிலும் கொண்டாட  அனைவரும்  ஒருமித்து முயற்சி மேற்கொள்வோம் 

அய்யாவே நீர் வகுத்த படி வழிபாடுகள் செய்வோம், மாறாக அம்மை வேறு அப்பன் வேறு என்று பிரித்து பதிகளில் பணிவிடை செய்து வழிபடுவது, உருவங்கள் வைத்து வழிபடுவது,  பல தெய்வ வழிபாட்டு முறையை மீண்டும் கொண்டு வருவது போன்ற தவறான செயல்களை ஒருபோதும் செய்யாமல் அய்யாவே நீர் காட்டின வழியில் சற்றும் பிசக மாட்டோம் என உறுதி மொழி எடுப்போம். 

அகிலதிரட்டை உலகறிய செய்வோம்

ஒழுங்குபடுத்துதல் குழு IASF

வைகுண்டா சரணம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *