அய்யா சரணம்

கொண்டாட தயாராகுவோம்

இன்று கார்த்திகை 19 ஆம் தேதி 

அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி 

அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட

“ஆண்டவரே யிப்பதியம் தருவீரானால்
யாமடியார் யாளுகின்ற வஸ்த்துவெல்லாம்
கூண்டபண்டம் பொன்னுடமை ஆடுமாடு
குருபரனே யாங்கள்வரை யுமக்குச்சொந்தம்
மீண்டடிமை முக்காலும் வுமக்கு நாங்கள்

விலையடிமை யானோங்காண் விரையமாலே
பாண்டவரைகாத்து ரக்ஷித்தாண்டார்போலே
பாவையரும் மக்களுமுன் பக்கந்தானே ”
—- அகிலதிரட்டு  அம்மானை

அகிலதிரட்டு அம்மானை தினவிழாவை எல்லா பதிகளிலும் கொண்டாட  அனைவரும்  ஒருமித்து முயற்சி மேற்கொள்வோம் 

அன்புக்கொடி சொந்தங்களே அகிலதிரட்டு அம்மானை தினவிழா  அன்று நம் இந்த கலியுக கடமைகளுக்கு விடுமுறை  எடுத்து  ( அதாவது அன்று ஒரு நாள் வேலைக்கு, கல்லூரிக்கு,பள்ளிகளுக்கு நாம் செல்லாமல்) அன்று முழு நாள் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து தர்மயுக வாழ்வை நோக்கி கொண்டாடுவோம்*

அகிலதிரட்டை உலகறிய செய்வோம்

ஒழுங்குபடுத்துதல் குழு IASF

வைகுண்டா சரணம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *