அய்யா சரணம்
செயல் படுவோம் தர்மயுகவாழ்வு பெறுவோம்இன்று கார்த்திகை 22 ஆம் தேதி 

இன்னும் 5 நாட்களே இருக்கிறது கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி வர 

அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட

“வாழுவீர் தாழ்வில்லாமல் மக்களுங் கிளைகள் கொஞ்சி 
நாழுமே மகிழ்ச்சை கூர்ந்து நலமுடன் வாழும்போது
நீழுமே யெனது செங்கோல் நீதியும் நெறிபோல் வந்து 
ஆழுமே வுங்கள்தன்னை அன்புடனலையா வண்ணம்” 
—- அகிலதிரட்டு  அம்மானை

அகிலதிரட்டு அம்மானை தினவிழாவை எல்லா பதிகளிலும் கொண்டாட  அனைவரும்  ஒருமித்து முயற்சி மேற்கொள்வோம் 

அய்யா அமைத்து தந்த நமது பதிகள் வழிபாட்டு தலம் மட்டும் அல்ல அது ஒரு ஆன்மீக பாடசாலை  என்பதை நாம் அறிவோம் இதை கருத்தில் கொண்டு நாம் நமது எல்லா பதிகளிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் அகிலத்திரட்டு  அறப்பாடசாலையை ஏற்படுத்துவோம்

அகிலதிரட்டை உலகறிய செய்வோம்.

ஒழுங்குபடுத்துதல் குழு IASF

வைகுண்டா சரணம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *