அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 17 ஆம் தேதி அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட நாரணம் வைகுண்டமாகி நாட்டினில்…

இராஜ நீதம் வாடி வந்த பச்சினுட்க்கு வாளால் அவனுடம்பை தேடி வந்த வேடனுக்கு துடையரிந்துயீந்தவன்காண்                            …

அய்யாவே  சரணம் மனுவாய் பிறக்க மனுவுடம்பு கொண்டதனால் தனுவானதை அடக்கி தானே புலம்பலுற்றார் --அகிலம்       2ம் நாள் அகிலத்திரட்டு திருஏடு வாசிப்பில்... ☘திரேதாயுகம் ☘இராவணன் வரம் வேண்டல் ☘தேவர் அபய ஒலி…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 16 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட "ஒன்றுக்கு மலைய வேண்டாம்…

அய்யா துணை அய்யா நிச்சையித்தபடி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தம்மத்துக்கோணம் வளர்நகர் அய்யாபதியில் அகிலதிரட்டு அம்மானை தினவிழா மற்றும் அ.உ.அ.சே.அமைப்பின் முதல் ஒலி நாடா வெளியீட்டு விழா  நாள்:  வைகுண்டர் வருடம்: 185 ஹேவிளம்பி வருடம்:…

அய்யாவே நீயே என்றும் துணை. பசு கொலையின் பாவத்தை சொல்லி அதனை காக்க வலியுறுத்தும் அகிலத்திரட்டு அம்மானை: 1. ஆதி சான்றோர்கள் 7 பேர்க்கும் அய்யா நாராயணர்  பசுவின் பாலையே ஊட்டியே வளர்த்துள்ளார். 2.…

 அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 15 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா  கொண்டாட "இந்த மொழியை தூஷணித்த…

அய்யாவே  சரணம் நாரணரும் வந்து நடத்தும் வளமைதன்னை காரணமாய் எழுதி கதையாய் படித்தோர்க்கு ஒய்யாரம்  ஆக உள்வினைநோய் தீருமென்று அய்யாவும் இக்கதையை அருளுகிறார் அன்போரே                …

அய்யா துணை அஉஅசேஅ 3ஆம் ஆண்டு திருஏடுவாசிப்பு திருவிழா - வாடஸ்ஆப் தளம் அய்யா நிச்சையித்தபடி இன்று (01/12/2017) முதல் அகில உலக அய்யாவழி சேவை அமைப்பில் 17 நாள் திருஏடுவாசிப்பு விழா தொடங்குகிறது.…

அய்யா சரணம் உறுதிமொழி எடுப்போம் இன்று கார்த்திகை 14 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட "காண்பார் தர்மக் கண்காட்சை…