அய்யா சரணம் இன்று கார்த்திகை 6 ஆம் தேதி  *உறுதி மொழி மேற்கொள்வோம்* அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  *அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட*  *"ஆண்டான ஆண்டு…

அய்யா சரணம் இன்று கார்த்திகை 5 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட  *"தர்மயுகமாக்கித் தாரணியை ஆளுதற்க்கு* *கர்மக்கலியில் கடவுளார்…

அய்யா சரணம் இன்று கார்த்திகை 4 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட  *"மலடியும் இக்கதையை மகாவிருப்பத் தோடிளகி* *தலமளந்…

அய்யா துணை இன்று கார்த்திகை 3 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட  *"நாரணரும் வந்து நடத்தும் வளமை தன்னை* …

அய்யா சரணம் இன்று கார்த்திகை 2 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட  *"குட்டமது கொண்டோர் குணம் வைத்து கேட்பீரானால்…

 அய்யா சரணம் இன்று கார்த்திகை 1 ஆம் தேதி  அன்புக்கொடி மக்கள்  எல்லோரும் கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நோக்கி  அகிலதிரட்டு  அம்மானை தினவிழா கொண்டாட  *"வாசிக்க கேட்டு மகிழ்ந்திருந்த  அன்பருக்கு பூசித்து…

அய்யா சரணம் அய்யாமார்களே நாளை கார்த்திகை மாதம் ஆரம்பிக்கிறது கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் தேதி நமது அகிலதிரட்டு அம்மானை தினவிழா என்பதை நாம் எல்லோரும் அறிவோம் இருப்பினும் உலக மக்கள் எல்லோரையும் அறிய…

சுவாமிதோப்பில் விமான நிலையம் வரவேற்க்கதக்க செய்தி உலக மக்களுக்கெல்லாம அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருளின் அவதார பூமிக்கு எளிதில் வந்த சேர அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருளின் கருணையால் விமான நிலையம் அமைய இருக்கிறது என்பதை உணர முடிகிறது. வைகுண்ட…

அய்யாவே என்றும் துணையாக உண்டு. இந்து என்ற வார்த்தை நமது வேதங்கள், ஆகமங்கள், புராணங்கள், பகவத்கீதை, சைவ சித்தாந்தம், அகிலத்திரட்டு அம்மானை போன்ற எந்த இந்து மத புனித நூல்களிலும் சொல்லப்படாத போதும், வழக்கத்தில்…

இந்த கலியுகத்தில் அநியாயம், அக்கிரமம், ஏமாற்றுதல், கொலை, கள்ளம், கவடு, பொய், புரட்டு, வாது, சூது, பிறர்மோகம், பேராசை போன்ற தீயவை மக்களிடையே பெருகி காணப்படுகின்றது. இதை பகவான் வைகுண்டர் நமக்கு தந்த அகிலத்திரட்டு…