சுவாமிதோப்பு அய்யா வைகுண்டசுவாமி தலைமைப்பதியில் வைகாசி மாத திருவிழா மே மாதம் 26 -ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது. வைகாசி திருவிழா ஒவ்வொரு வருடமும் இரண்டாம் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி பதினோரு நாட்கள் நடைபெறும். தேரோட்டம்…

🙏அய்யாதுணை🙏 நினைவு நல்லது வேண்டும் அதற்கு நிமலன் துணை யதுவேண்டும் மனதில் தூய்மை வேண்டும் அதற்கு தூயவன் துணை யதுவேண்டும் வாழ்வு செழிக்க வேண்டும் அதற்கு வல்லவன் துணை யதுவேண்டும் மனதில் மகிழ்ச்சி வேண்டும்…

சமத்துவமே அய்யாவழி அன்புகொடி சொந்தங்களே அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருள் சொன்னபடி சமத்துவமாகவே செயல் படுவோம் இது நிரந்தரமற்ற வாழ்க்கை என்பதை ஒருபோதும் மறந்து விட கூடாது அய்யா வைகுண்ட பரம்பொருளே நமக்கு குரு. நாம் அனைவரும்…

சுவாமிதோப்பு அய்யா வைகுண்டசாமி தலைமைப்பதியில் வைகாசி திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது இன்று(02.06.2017) 8ம்திருவிழா அய்யா வெள்ளை குதிரை வாகனத்தில் பவனி காட்சி கலியுக மன்னன் வெண்குதிரை வாகனத்தில் கலி வேட்டையாடி மக்களுக்கு காட்சி தரும்…

தானநிறைவு வாசகம் கொத்துச் சரப்பளிக்காரன் வர்த்தக நாராயணன் தெச்சணத்தில் வந்திருந்து பிச்சைகொடுத்த பக்தன் சித்தூவர் குடும்பத்தை வைத்தரசாளுவது எங்கள் அய்யா சிவசிவ சிவசிவ அரகர அரகரா. பிரமனை அடுத்ததுக்காக புவண்டன்மாவர் காவிக்கொள்ள பூச்சலங்கை கொடுப்பதும்…

வாழப்படிப்பு சாஸ்திரததிலுள்ள கன்னிமக்கள் நம்முடைய சான்றோர்கள் நன்றாய் தழைத்து வாழ பத்திரத்தாள் பெற்ற மக்கள் நம்முடைய பைந்தொடிமார் கன்னிமக்கள் கோத்திரத்தோடே நன்றாய்தழைத்து வாழ விழிமடவார் படைத்தலைவர் நம்முடைய வெற்றிச் சான்றோர் நன்றாய் தழைத்து வாழ கடலதிலே தவசிருந்தேன்…