அன்புகொடி மக்களின் அன்பு வேண்டுகோள்

அய்யா சரணம்!!                            அய்யா துணை                              வைகுண்டா சரணம்!! சுவாமிதோப்பு பதி நிர்வாகிகள்/பாலபிரஜாதிபதி அய்யாவுக்கு அன்புகொடி மக்களின் கண்ணீரோடு கூடிய அன்பு வேண்டுகோள்: 1. அய்யா வைகுண்டபரம்பொருளின் அவதார காலம் 18 ஆண்டுகள். ஆனால் சுவாமி தோப்பில் முன் வாசலில் … Continue reading அன்புகொடி மக்களின் அன்பு வேண்டுகோள்