அய்யா சரணம் *"வாசிக்க கேட்டு மகிழ்ந்திருந்த  அன்பருக்கு பூசித்து நின்ற பூரணங்கள் கிட்டும்மடா"*- அய்யா வைகுண்டர் ஆதிமூல பரம்பொருள் அய்யா வைகுண்டர் நிச்சயித்தபடி  இன்று கார்த்திகை 8 ஆம் தேதி  ஆதலவிளை, அய்யா வைகுண்டர்…