அய்யாவே  சரணம் மனுவாய் பிறக்க மனுவுடம்பு கொண்டதனால் தனுவானதை அடக்கி தானே புலம்பலுற்றார் --அகிலம்       2ம் நாள் அகிலத்திரட்டு திருஏடு வாசிப்பில்... ☘திரேதாயுகம் ☘இராவணன் வரம் வேண்டல் ☘தேவர் அபய ஒலி…

அய்யா துணை அஉஅசேஅ 3ஆம் ஆண்டு திருஏடுவாசிப்பு திருவிழா - வாடஸ்ஆப் தளம் அய்யா நிச்சையித்தபடி இன்று (01/12/2017) முதல் அகில உலக அய்யாவழி சேவை அமைப்பில் 17 நாள் திருஏடுவாசிப்பு விழா தொடங்குகிறது.…

அய்யா துணை  சிவமே சிவமே சிவமே சிவமணியே தவமே தவமே தவமே தவப்பொருளே சீரான கன்னி செய்குமரி நன்னாட்டில் பாரான தெச்சணமே பரம னுறுதலத்தில் போர்மேனி மாயன் பிறந்து தவம்புரிந்து ஓர்மேனிச் சாதி ஒக்க…