அய்யா துணை அய்யா நிச்சையித்தபடி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தம்மத்துக்கோணம் வளர்நகர் அய்யாபதியில் அகிலதிரட்டு அம்மானை தினவிழா மற்றும் அ.உ.அ.சே.அமைப்பின் முதல் ஒலி நாடா வெளியீட்டு விழா  நாள்:  வைகுண்டர் வருடம்: 185 ஹேவிளம்பி வருடம்:…